Ενημερωτικό δελτίο

* indicates required

Σκοπός

Ο Χαρουπόμυλος αποτελεί σήμερα ιδιαίτερο κέντρο αναφοράς, γιατί σηματοδοτεί τη συνάντηση πολιτισμού και οικονομίας, την παγκρήτια και όχι μόνο συνάντηση αστικών και αγροτικών πληθυσμιακών ομάδων, τη συνάντηση πολιτισμών της Μεσογείου και τη δυνατότητα έκφρασης, προβληματισμού και διαλόγου γύρω από την ανάπτυξη και την οικονομία. Πρόκειται να λειτουργήσει και ως εκθεσιακός χώρος ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, αγροτουρισμού και αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών. Στο κέντρο αυτό, έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικότατες και απόλυτα επιτυχημένες διοργανώσεις. Η σύνδεση του πολιτισμού με τις ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε συνδυασμό με την ποιότητα του χώρου, την προστασία της πολιτιστικής - αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη σταθερή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι μοναδική -κατά την άποψή μας- ασφαλιστική δικλείδα για την πραγματική -και με ανθρώπινο μέτρο- ποιοτική ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν στραφεί τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειές μας. Στο πλαίσιο των στόχων του «Επιμενίδη» παίρνουμε πρωτοβουλίες για να ζωντανέψουμε τη ντόπια οικονομία και κατά τη χειμερινή περίοδο, θεωρώντας ότι η ουσιαστική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται εποχιακά. Εκτός από τη διοργάνωση των καθαρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο «Επιμενίδης» προχώρησε στη δημιουργία του δικτύου των επιχειρηματιών της περιοχής με σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.panormo.com) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την προβολή της περιοχής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στον άμεσο σχεδιασμό μας εντάσσεται και η προσπάθειά μας να προβάλουμε την αξία και την προσφορά του χαρουπιού στο φυσικό, αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Το χαρούπι έδινε λύσεις επί αιώνες όχι μόνο σε προβλήματα διατροφής, αλλά αποτέλεσε ίσως ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης και όλης της Μεσογείου. Η χαρουπιά, δέντρο της αντοχής και της αυτάρκειας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι και σήμερα μπορεί να προωθήσει λύσεις στην ποιοτική διατροφική αλυσίδα και στην ιατρική. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή καυσίμου, με σημαντικές οικονομικές διαστάσεις. Αποτελεί βασικό παράγοντα των μεσογειακών οικοσυστημάτων, πολύτιμο για την αναδάσωση και την ενίσχυση των παράκτιων διαβρωμένων εδαφών."