Ενημερωτικό δελτίο

* indicates required

ΑΠΟΚΟΠΟΣ

   
Η Γεωργία Πολοπετράκη παρουσιάζει τον "Απόκοπο" του Μπεργαδή
 
Χαρουπόμυλος, Κυριακή 30 Ιουλίου, 21.00
Ο Απόκοπος γράφτηκε από τον ενετοκρητικό Μπεργαδή, το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα. 
Εκδόθηκε το 1509 και είναι η πρώτη γνωστή έντυπη έκδοση ελληνικού βιβλίου σε δημοτική γλώσσα. 
Είναι ένα ποίημα γραμμένο σε μεσαιωνικά ελληνικά, γλώσσα κοινή της δημώδους βυζαντινής λογοτεχνίας      
με πολλούς αρχαϊσμούς και στοιχεία του κρητικού ιδιώματος.
Η παράσταση αφορά μια αφήγηση ενός ονείρου, ενός ταξιδιού στον Άδη, τον Άδη των δημοτικών τραγουδιών, 
όπου ο αφηγητής συναντά δύο νεκρούς και συνομιλεί μαζί τους. 
Ένα παιχνίδι αφηγηματικής δράσης που κινείται ανάμεσα στο τότε και το τώρα, στο θάνατο και τη ζωή, στο άχρονο 
και το σύγχρονο.
Διοργάνωση : Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου "Επιμενίδης"